به وب سایت رسمی شرکت مهندسی ترانشه پل راه خوش آمدید

با آرزوی توفیق برای همه دست اندرکاران عرصه سازندگی ایران عزیز و تشکر و قدر دانی از افرادی که در نهادهای صنفی برای سرافرازی کشور فعالیت صادقانه دارند.
شرکت مهندسی ترانشه پل راه در سال 1373 با هدف آبادانی ایران و خدمت صادقانه به مردمان آن ، تاسیس و در سال 1383موفق به اخذ رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در استان تهران گردید.

و تقدیر بر آن شد که زمین و هر چه در آن است مسخر انسان گردد چرا که عقل و خرد و خواستن و توانستن به یکجا در او بود تا بتواند با نیروی خود و با ایمان به توانایی های بیشمار خود دشت دریا ، جنگل و کوهستان را تسخیر اراده خود سازدتا نوع بشری با آرامش بیشتری به حیات خود ادامه دهد. در این میان ترانشه پل راه با تجربه ا ی فراوان و بی بدیل درنیل به اهداف والا در عرصه تلاش و سازندگی و بهره برداری هرچه نکوتر از طبیعت و تبدیل تهدیدها به فرصت ها و با انجام پروژه هایی توانسته است به لطف خدا و با تکیه بر توانایی ها و توانمندیهای خود عرصه پیشرفت و ترقی را باتدبیرو تفکر و با دستیابی به آخرین دستاوردهای علمی و فنی روز در نورد د و نامی آشنا و ماندگار باشد در سازندگی و آبادانی ایران سرافراز و سربلند .......

با ترانشه پل راه بیشتر آشنا شوید

سیستم مدیریت یکپارچه

سیستم مدیریت یکپارچه شرکت ترانشه پل راه ...

گواهینامه ها

گواهینامه های شرکت مهندسی ترانشه پل راه ...

رزومه شرکت

رزومه شرکت ترانشه پل راه   دانلود رزومه  ...

رضایت نامه ها

 رضایت نامه کارفرمایان شرکت ترانشه پل راه ...