زیرسازی و جداول خیابان های فاز 5 شهرک صنعتی اشتهارد

کارفرما :شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز

محل اجرا :استان البرز